Algemene voorwaarden

Lunchlatenbezorgen.nl is een product van Hapjes aan huis. Het hoofdkantoor van Hapjes aan huis bevindt zich aan de Bloemen 12, 1902 GV te Castricum. Hapjesaanhuis.nl is in het handelsregister geregistreerd. Dit document is van toepassing op de consumentenklanten van Hapjesaanhuis.nl.

Laatst gewijzigd: 10-11-2009

Eventuele correspondentie kunt u sturen naar info@hapjesaanhuis.nl.

1. Definitie

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
a. Hapjesaanhuis.nl hierna te noemen: ‘hapjes aan huis'.
b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de hapjes aan huis.

2. Bestellingen

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag, 7 dagen per week plaatsen op de site. Bestellingen dienen tenminste 1 werkdag voorafgaand aan de afleverdatum gedaan te worden. 'Hapjes aan huis' kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 3 werkdagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst volledig kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch benaderd.

3. Bezorging

3.1. Leveringstijden

'Hapjes aan huis' levert het gehele jaar door. 'Hapjes aan huis' behoudt het recht om af te wijken van bovengenoemde leveringstijden, bijvoorbeeld op feestdagen. Wanneer de uitlevering van de producten op een feestdag zou vallen, dan wordt over de mogelijkheden op die dag met u gecorrespondeert. Wanneer de opdrachtgever een gewenste aflevertijd heeft opgegeven dan is dit een indicatietijd en kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

3.2 Aflevering

In geval van zakelijk opdrachtgevers worden de hapjes afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. 'Hapjes aan huis' is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten de hapjes niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden, dan zal de chauffeur trachten de hapjes bij een nabijgelegen adres te bezorgen. Indien dit niet mogelijk is, dan worden de hapjes weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan, welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag kunt afhalen op een afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.3. Spoedbezorging

Mocht de opdrachtgever met spoed willen bestellen dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van 'hapjes aan huis' (06-45876287).

3.4 Bezorgkosten

Hapjes aan Huis berekend op een online bestelling € 15,00 bezorgkosten door heel Nederland. Voor dit bedrag komen wij de catering bezorgen, eventueel uitpakken en alle vuile materialen weer ophalen.

4. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW. Er geldt geen minimum orderbedrag. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

5. Betaling

Via de website van dient u uw bestelling in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd. Aan dit bericht wordt een factuur toegevoegd welke in nader overleg moet worden voldaan.

6. Aansprakelijkheid

'Hapjes aan huis' kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de aflevertijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering

Voorafgaand aan de afleverdatum kan de opdrachtgever annuleren. Tot 7 dagen voorafgaand aan de uitleverdatum is annuleren kosteloos. Bij annuleringen die bij ons binnen komen tussen 7 en 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden 25% annuleringskosten met een minimum van €25,00 in rekening gebracht. Annuleringen korter dan 3 dagen voorafgaand aan de afleverdatum, worden volledig in rekening gebracht. Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met 'hapjes aan huis'. De annulering wordt definitief nadat 'hapjes aan huis' u hierover schriftelijk/per mail bevestigd heeft.

8. Privacy

Gegevens van de opdrachtgever zullen niet worden doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

9. Uitstraling

Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoont, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde hapjes er exact zo uitzien als online getoond.

10. Privacy statement

'Hapjes aan huis' gaat zeer zorgvuldig om met haar klanteninformatie en zal deze gegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Hapjes aan huis.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), alsmede aan de nieuwe Europese richtlijnen en de aanpassing van de WBP daarop.

11. Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

11.1 Behandeling persoonsgegevens

De gegevens worden enkel gebruikt zoals in deze algemene voorwaarden uitgelegd. 'Hapjes aan huis' verbindt zich er toe de verzamelde data in geen geval te verkopen, door te geven of te verhuren aan derden met het oog op commerciële doeleinden. Wel spelen we uw adresinformatie door aan de cateraar waar uw bestelling in behandeling genomen wordt, teneinde de bezorging te faciliteren. Uw e-mail adres wordt overigens uitsluitend door 'hapjes aan huis' intern gebruikt en wordt doorgegeven aan de cateraar. Uitzondering op bovenstaande zijn verzoeken van de rijksoverheid, bijvoorbeeld in geval van een politieonderzoek.

11.2 Relatie tot cateraars en overige derden

Als u bij 'hapjes aan huis' bestelt, geven we de bestelling door aan de cateraar uit uw omgeving. Mocht het zo zijn dat ons duidelijk wordt dat er om de een of andere reden niet kan worden bezorgd, zullen wij u hier direct van op de hoogte stellen. 'Hapjes aan huis' is enkel intermediair in deze handeling. De daadwerkelijke leveringsovereenkomst wordt onder de algemene voorwaarden van de cateraar in kwestie gesloten. 'Hapjes aan huis' is geen partij in deze overeenkomst, aangezien wij geen invloed kunnen uitoefenen op de individuele praktijk van dat moment van een cateraar. De verantwoordelijkheid van 'hapjes aan huis' beperkt zich tot het proces van het overdragen van de bestelling aan de cateraar. De cateraar zelf is verantwoordelijk voor het in goede conditie houden van de ontvangstapparatuur en dient iedere bestelling voor goede ontvangst binnen 24 uur aan zowel besteller (U) als aan 'hapjes aan huis' te bevestigen.

12. Klachtenafhandeling

Aan 'Hapjes aan huis' verbonden cateraars zijn verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. Er wordt door 'hapjes aan huis' op toegezien dat dit conform hetgeen op deze site wordt gepubliceert verloopt. 'Hapjes aan huis' bemiddelt in geschillen tussen cateraars en de klant, om zodoende tot een oplossing van een voorkomend probleem te kunnen komen. U kunt klachten melden aan klachten@hapjesaanhuis.nl. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

13. Nieuwsbrief en ongewenste e-mail

Als u een bestelling plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen enkele malen per jaar een nieuwsbrief en/of aanbieding van 'hapjes aan huis'. U blijft mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u zich afmelden, stuur dan een e-mail naar info@hapjesaanhuis.nl. 'Hapjes aan huis' verstuurt nooit zogenaamde 'spam' (ongewenste e-mail) en zal ook in de toekomst nooit spam versturen.

14. Technisch bewaren van persoonsgegevens

De informatie die bij een bestelling aan ons wordt verstrekt wordt bewaakt op een serie beveiligde servers, beschermd door 128 bits encryptie en een firewall.

15. Cookies

'Hapjes aan huis' gebruikt een techniek genaamd "Cookies", om de site zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het Cookie dat 'Hapjes aan huis' gebruikt is een nummer, waardoor we u de volgende keer sneller kunnen helpen. Uw postcode wordt bijvoorbeeld alvast ingevuld, u kunt ook uw gebruikers informatie bewaren. Dit zorgt ervoor dat u sneller uw bestelling kunt plaatsen. Cookies worden bovendien gebruikt om te 'onthouden' welke producten u in uw winkelwagentje hebt. Dit is noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens over het internet gestuurd door middel van het cookie, het is slechts een (gecodeerd) nummer.

16. Intellectueel eigendomsrecht

'Hapjes aan huis' is een beschermde merknaam. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van 'hapjes aan huis' enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@hapjesaanhuis.nl en een aanvraag daartoe indienen.


'Hapjes aan huis', alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

© 2023 biologischelunch.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Vergaderlocatie | Links | Lunch