Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze internetsite cq. applicatie zijn onderworpen aan algemene voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld.

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen betreffende of verband houdend met site of haar producten en diensten worden verstrekt "zoals zij zijn".

Bestellingen worden aangenomen, bevestigd gemaakt en gelevert door een voor 'hapjes aan huis' werkende cateraar. 'hapjes aan huis' is beperkt aansprakelijk voor de uitlevering van de hapjes. De verantwoordelijkheid beperkt zich tot zaken die te maken hebben met het verloop van de bestelling van bestellende klant tot cateraar. 'Hapjes aan huis' geeft bestellingen door aan geselecteerde en gekwalifiseerde cateraars die de bestelling voor akkoord bevestigen aan besteller en aan 'hapjes aan huis'. Problemen die ontstaan die te maken hebben met de kwaliteit van de hapjes, de bestelling (wordt er geleverd wat er is besteld), het aflevermoment en/of de afleverplaats vallen voor verantwoordelijkheid van  de uitleverende cateraar.

'Hapjes aan Huis' noch een van haar werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar exploitants goeddunken.

Ook wordt de informatie op deze site regelmatig bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt.

Aangezien internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen waartoe deze site toegang verleent, afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo's en afbeeldingen die de producten en diensten van 'hapjes aan huis' herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.

Alhoewel 'hapjes aan huis' al het redelijkerwijs mogelijke in het werk stelt om deze site virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven en aansprakelijkheid voor virussen is uitgesloten. U wordt daarom geadviseerd alle op het internet algemeen gangbare en mogelijke veiligheidsmaatregelen te nemen voordat u informatie van deze site ophaalt.

© 2023 biologischelunch.nl | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Vergaderlocatie | Links | Lunch